Urani Auramaalla

Urani Auramaalla on alkanut vuoden 2009 syksyllä kuljettajien rekrykoulutuksen merkeissä. Kesällä 2009 armeijan jälkeen selailin työhakemuksia ja silmiini osui Auramaan ja ELY-keskuksen yhdessä järjestämä rekrykoulutus. Koulutus tarjoaisi ajokortin yhdistelmälle, työkokemusta talon tavoille sekä lopuksi myös vakituisen työpaikan. Mielenkiintoni heräsi, sillä ammattikorkeakoulun käyminen ei tuolloin tuntunut oikein minun jutultani. Olin saanut opiskelupaikan myös sinne, mutta päätin kuitenkin hakea myös kuljettajien rekrykoulutukseen. Koulutukseen pääsy ei ollut mikään itsestäänselvyys, sillä hakijoita oli viitisenkymmentä. Minua lykästi ja etenin 12 haastateltavan joukkoon. Haastattelujen jälkeen karsittiin vielä puolet hakijoista pois ja kuusi haastatelluista valikoitui lopulta opiskelijoiksi. Syksyllä, muutamaa viikkoa ennen koulutuksen alkamista, sain tietää, että olen yksi valituista. Päätin siirtää mahdollista ammattikorkeakoulun aloittamista ja otin paikan Auramaan rekrykoulutukseen vastaan.

Kuljettajakoulutus kesti noin puoli vuotta. Koulutukseen sisältyi kaikki ammattipätevyyteen tarvittavat päivät. Ajotunteja oli reilusti enemmän, mitä normaalin autokoulun tarjoamassa koulutuksessa on. Paljon oli ajoneuvon käsittelyä, jotta tuleva työkalu tulisi tutuksi ja sen käyttö luontevaksi. Opintojen jälkeen olikin helppo siirtyä itsenäisesti työskentelemään. Työn osuus itsessään oli koulutuksessa merkittävässä asemassa. Moni asemapaikka tuli jo koulutuksen aikana tutuksi. Lopuksi minulla oli vielä kuukauden työssäoppimisjakso tulevassa toimipisteessäni Porissa.

Huhtikuussa 2010 koulutus oli ohi ja varsinaiset työt alkoivat. Ensimmäiset puoli vuotta meni eri linjoja ajellessa ja tuuraillessa. Syksystä 2010 eteenpäin ajoin lähinnä Pori-Helsinki linjalla. Vuoroviikoin ajoin aamuvuorot Porin päässä ja iltavuorot Helsinkiin.

Muutaman vuoden ajamisen jälkeen aloin miettiä, että olisi kiva tehdä vielä jotain muutakin, kuin kuljettajan hommia. Ala on kiinnostanut aina ja kuulin että yksi Auramaan kuljettajista kävi esimieskoulutusta töiden ohella. Tämä innoitti kysymään, että onkohan mahdollisia koulutuksia tulossa jatkossa. Koulutuspäällikkömme Teija kertoi tuolloin, että Kaukokiitoon olisi suunnitteilla oma ”akatemiakoulutus”, jossa suoritettaisiin auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto.

Vuoden 2016 tammikuussa ennen minkään koulutuksen varmistumista, siirryin työnjohdon puolelle harjoittelemaan eri tehtäviä. Muutaman kuukauden jälkeen aloitin Porin alueen jakeluliikenteen ajoesimiehenä. Käytännön kokemus ”tiskin toisella puolella” vahvisti ajatustani siitä, että olin valmis ottaman seuraavan stepin urallani. Kesällä varmistui Kaukokiito Akatemian alkaminen. Yhtenä opintosuuntana oli onnekseni tuo työnjohdon ammattitutkinto. Laitoin taas hakemuksen vetämään ja tulin valituksi.

Kaukokiito Akatemian suoritin oppisopimuskoulutuksella, töiden ohella. Koulutus kesti vuoden 2016 elokuusta vuoden 2017 joulukuuhun. Suurin osa koulutuksesta opiskeltiin etäopiskeluna, jolloin tehtiin lähipäiviltä saatuja tehtäviä. Lähiopetuspäiviä oli noin 15. Yleensä kaksi päivää kuukaudessa. Koulutukset järjestettiin Rajamäellä TTS:n (Työtehoseura) tiloissa. Lähipäivien koulutukset oli pyritty rakentamaan aina niin, että asiat oli ajateltu ja esitetty Kaukokiidon näkökulmasta. Akatemiassa pääsin verkostoitumaan oman yhtiön työkavereiden lisäksi muiden omistajaliikennöitsijöiden ja Suomen Kaukokiidon työnjohdon opiskelijoiden kanssa.

Porin kollegan jäädessä eläkkeelle heinäkuun 2017 lopulla, työtehtäväni vaihtui jakeluliikenteen järjestelemisestä runkoliikenteen hoitajaksi. Runkoajojärjestelijänä toimin Porissa 2017 kesästä, vuoden 2019 helmikuulle. Vastuu lisääntyi myös tuona aikana kalustosta huolehtimiseen ja kuljettajien työvuorojen suunnitteluun. 

Elämäntilanteiden muutos ja uusien haasteiden houkutus sai minut kysymään syksyllä 2018 mahdollista siirtoa Tampereen toimipisteelle. Työnantajani suhtautui suunnitelmiini myönteisesti ja kannustavasti.

Seuraajakseni runkoajojärjestelyyn etsittiin sopivaa ja pätevää tyyppiä omista kuljettajistamme. Tehtävään valittiin Matti Haavisto, joka sai urapolkuunsa seuraavan stepin. Kuljettajasta ajoesimieheksi. Syksyllä olin jälleen uuden haasteen edessä. Huolehdin Matin perehdyttämisen uuteen tehtäväänsä. Perehdyttämisjakson aikana selkeytyi tuleva tehtäväni Tampereella. Hoidan Tampereen Kaukokiidossa, Auramaa-yhtiöiden ajojärjestelytiimissä, pääkaupunkiseudulta ja pirkanmaalta pohjanmaalle suuntautuvaa liikennettä.

Auramaa on mahdollistanut minulle kolme tutkintoa ja kouluttautumisen eteenpäin yhtiön sisällä. Onnekseni se on tarjonnut minulle myös äärettömän tärkeää työkokemusta ”kentältä”, jota nykytehtävässäni tarvitsen päivittäin.

Syksyllä 2020 aloitin jälleen työni ohella opiskelun Kaukokiito akatemiassa. Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) sopi hyvin edellisten tutkintojeni jatkeeksi. Sain JET- tutkinnosta todistuksen 10.9.2021.

Alkuvuodesta 2022 Pirkanmaan alueelle tarvittiin lisäkäsiä tuotannon suunnitteluun. Samu Nurmi siirtyikin Kaukokiidon puolelta meille Auramaalle iltatyönjohtoon ja Sami Koskinen iltatyönjohdosta siirrettiin opettelemaan minun tehtäviäni ajojärjestelyyn. Perehdytykset sujuivat hyvin ja syksyllä olikin oma vuoroni opetella taas uutta ja ottaa vastuu Pirkanmaan tuotannon kokonaispaletin suunnittelusta.

Marraskuussa 2022 minut nimitettiin Pirkanmaan alueen tuotantopäälliköksi.

Tammikuussa 2023 Kaukokiitoon perustettiin tuotannon kehitysryhmä, johon kuuluu kaikilta omistaja- liikennöitsijöiltä ja Kaukokiidon terminaaliyhtiöiltä yksi henkilö. Minut valittiin Auramaalta tähän tehtävään. Ryhmän tarkoituksena on kehittää Kaukokiidon toimintatapoja yhtenäisemmiksi sekä toimia ohjausryhmän tukena erinäisissä tuotannon hankkeissa.

Muutama steppi uralleni Auramaalla on taas tullut lisää. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä myös ketjutasolla. Uudet tehtävät tuntuvat sopivan haasteelliselta ja motivoivilta. Matka jatkuu…

Juhani Pösö
Tuotantopäällikkö